ons beider / onze beide / onzer beider*

De combinatie ons beider is correct als die bij een zelfstandig naamwoord staat en een bezitsrelatie uitdrukt. Het zelfstandig naamwoord dat erop volgt, kan zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan: in ons beider belang, ons beider collega, ons beider doel, ons beider doelen. De combinatie onzer beider* is niet correct.

Formuleringen met ons beider zijn erg formeel. U kunt meestal een gewonere formulering gebruiken.

 • Dat is in het belang van ons beiden.
 • Jeremy is een collega van ons allebei.
 • Dat is het doel van ons beiden.
 • De samenwerking dient de doelen van ons allebei.

De combinatie onze beide drukt ook een bezitsrelatie uit. Die combinatie gebruiken we bij zelfstandige naamwoorden die in het meervoud staan.

 • Onze beide ouders zijn doof.
 • We staan weer met onze beide voeten op de grond.

Taaladvies.net
Uw / u beider belang

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons