pijler / peiler

De woorden pijler en peiler hebben een verschillende betekenis. Een pijler is een 'steunpunt, paal, pilaar'. Een peiler is 'iemand die peilt'. Het werkwoord peilen betekent 'de diepte of hoogte meten', 'de hoeveelheid bepalen', 'onderzoeken', 'analyseren'.

  • De eigenheid van een volk steunt op drie pijlers: het etnische, het culturele en het taalkundige erfgoed.
  • De zwevende kiezer bepaalt vandaag in het stemhokje of de opiniepeilers hun werk goed hebben gedaan.

Taaladvies.net
Peiler / pijler

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons