proberen om / proberen van*

De correcte vorm is proberen om. Proberen van* is niet correct. Als het werkwoord proberen gecombineerd wordt met een beknopte bijzin, begint die met om. Om kan in de beknopte bijzin ook weggelaten worden.

  • Ik heb vruchteloos geprobeerd (om) in slaap te vallen.
  • Ik probeer (om) zo veel mogelijk het overzicht te behouden van al mijn opdrachten.

Taaladvies.net
Proberen van / om

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons