protestant / protestants

Het gebruikelijke bijvoeglijk naamwoord dat van het zelfstandig naamwoord protestant is afgeleid, is protestants. Bijvoorbeeld: een protestantse kerk, het protestantse geloof, hij is van huis uit protestants.

Daarnaast komt ook de vorm zonder -s (protestant) voor als bijvoeglijk naamwoord: de protestante gemeenschap, een protestante eredienst. Die vorm is ook wel correct, maar veel minder gebruikelijk dan protestants.

Taaladvies.net
Protestant / protestants

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons