quasi (betekenis, synoniem)

Het bijwoord quasi is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'schijnbaar, zogenaamd, als het ware, pseudo-'. Het wordt in die betekenis vooral in Nederland gebruikt.

 • Als zijn partner zich quasi slapend omdraait, weet hij dat het tijd is om te vertrekken.
 • Als ook Thisbe zelfmoord pleegt, komen ze quasibedroefd maar eigenlijk triomfantelijk tevoorschijn.
 • Quasinonchalant probeert hij op te staan.
 • Dat is een zwaar overschatte film met veel quasi-intellectueel geleuter.

In België wordt quasi ook gebruikt in de betekenis 'bijna', 'nagenoeg', 'zo goed als', 'als het ware', 'bij wijze van spreken'. In die betekenis is quasi standaardtaal in België.

 • De buggy is quasi niet gebruikt.
 • Quasi iedere werknemer streeft naar flexibiliteit.
 • Ze is quasi unaniem herverkozen als voorzitter.
 • Quasi geen enkele plant is volledig zelf- of kruisbevruchtend.

Taaladvies.net
Quasi

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons