redactionele afkorting (taalkundige term)

synoniem = echte afkorting

Een redactionele afkorting is een verkorte vorm die wordt uitgesproken zoals het woord of de groep woorden waarvoor de afkorting voluit staat, bijvoorbeeld p. voor pagina, o.a. voor onder andere, d.w.z. voor dat wil zeggen, n.v.d.r. voor noot van de redactie. Na elk afgekort woord van een redactionele afkorting staat er een afkortingspunt.
Andere soorten afkortingen zijn symbolen, initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen.

spelling van echte afkortingen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons