resem, pak, rist, rits

Resem, pak en rist zijn standaardtaal in België.

  • De regering kondigde een resem / pak / rist maatregelen aan.
  • Die knaap heeft een pak / resem / rist inbraken op zijn kerfstok.
  • Mijn grootouders hebben me een rist / resem / pak neven, nichten, ooms en tantes bezorgd.

Als synoniemen voor resem, pak en rist kunnen ook reeks, serie, pakket en rits gebruikt worden. Die woorden zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Taaladvies.net
Trein / resem / rist / pak / rits / serie / reeks (een - maatregelen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons