sterker dan mezelf / sterker dan ikzelf

Zowel Het is sterker dan mezelf als Het is sterker dan ikzelf is correct. Volgens de klassieke grammaticaregel is alleen Het is sterker dan ik(zelf) correct, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist: Het is sterker dan ikzelf (sterk ben), niet Het is sterker dan mijzelf* (sterk ben). Maar Het is sterker dan mezelf wordt als een soort vaste combinatie beschouwd, die gebruikelijker is met de voorwerpsvorm dan met de onderwerpsvorm.


dan ikzelf / dan mijzelf / dan mezelf

Taaladvies.net
Groter dan mij / ik
Het is sterker dan ik(zelf) / mezelf

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons