Het werkwoord beargumenteren betekent 'argumenten aanvoeren voor'. Het is een overgankelijk werkwoord. Dat betekent dat het een lijdend voorwerp bij zich krijgt. Het lijdend voorwerp is dan dat wat men wil verdedigen. Sommige taalgebruikers gebruiken in plaats van beargumenteren het werkwoord argumenteren, maar dat gebruik is niet correct.

  • De informatiemanager beargumenteerde de gemaakte keuzes.
  • Kunt u uw antwoord beargumenteren?

Het werkwoord argumenteren kan in de standaardtaal ongeveer hetzelfde betekenen als beargumenteren, maar is in die betekenis onovergankelijk en wordt in die betekenis dus zonder lijdend voorwerp gebruikt.

  • Krachtig argumenteren kunt u leren.
  • De informatiemanager argumenteerde onophoudelijk.

Argumenteren is wel overgankelijk in de betekenis 'als argument aanvoeren'. Het lijdend voorwerp dat er dan bij hoort, is het argument zelf.

  • Hij argumenteerde dat dergelijke stukken achteraf kunnen worden opgemaakt.