Correcte formuleringen zijn Bedankt voor het bellen en Bedankt om te bellen.

Bedankt kan gecombineerd worden met voor en een zelfstandig naamwoord, of met een bijzin met het voegwoord dat. Beide constructies zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

  • Bedankt voor het bellen.
  • Bedankt voor de hulp.
  • Bedankt dat je gebeld hebt.
  • Bedankt dat je erbij was.

De constructie Bedankt om te + infinitief is gebruikelijk in België. Ze behoort er tot de standaardtaal. In Nederland is die constructie ongebruikelijk.

  • Bedankt om te bellen.
  • Bedankt om me te helpen.

Bedankt voor te bellen, waarin voor met te + infinitief gecombineerd wordt, is geen standaardtaal.

Taaladvies.net
Bedankt om me te helpen / bedankt dat je me geholpen hebt / bedankt voor de hulp ((opent in nieuw venster))