Behalve ik is correct als er een band is met het onderwerp van de zin. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord ik met het onderwerp.

  • Iedereen was tevreden, behalve ik. (iedereen = onderwerp)
  • Behalve ik weet niemand hier iets van. (niemand = onderwerp)

Behalve mij is correct als er een band is met een ander zinsdeel dan het onderwerp. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord mij met het lijdend of meewerkend voorwerp.

  • Hij had iedereen uitgenodigd, behalve mij. (iedereen = lijdend voorwerp)
  • Hij gaf iedereen goede raad, behalve mij. ((aan) iedereen = meewerkend voorwerp)

Taaladvies.net
Behalve ons / behalve wij ((opent in nieuw venster))