Behalve zij is correct als er een band is met het onderwerp van de zin. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord zij met het onderwerp.

  • Iedereen was tevreden, behalve zij. (iedereen = onderwerp)
  • Behalve zij weet niemand hier iets van. (niemand = onderwerp)

Behalve haar is correct als er een band is met een ander zinsdeel dan het onderwerp. In de volgende voorbeelden verbindt behalve het persoonlijk voornaamwoord haar met het lijdend of meewerkend voorwerp.

  • Ik had iedereen uitgenodigd, behalve haar. (iedereen = lijdend voorwerp)
  • Ik gaf iedereen goede raad, behalve haar. ((aan) iedereen = meewerkend voorwerp)

Taaladvies.net
Behalve ons / behalve wij ((opent in nieuw venster))