Behelzen is een vrij formeel woord met als betekenis 'betrekking hebben op', 'als thema of onderwerp hebben', 'omvatten', 'inhouden'.

  • Het activeringsbeleid behelst meer dan het sturen van een waarschuwingsbrief.
  • De nieuwe sancties behelzen een verbod op het betreden van Japanse havens door Noord-Koreaanse schepen.

Om te verwijzen naar de concrete onderdelen van een wet, plan, document en dergelijke, worden woorden als bevatten of bestaan uit gebruikt.

  • De wet bevat tal van artikelen op grond waarvan journalisten gestraft kunnen worden voor al te kritische berichtgeving.
  • Het ondernemingsdossier bestaat uit zes delen, waaronder een tabel van middelen en bestedingen.

In sommige gevallen is zowel behelzen als bevatten (of bestaan uit en dergelijke) mogelijk, afhankelijk van welke betekenis bedoeld is.

  • Het rapport behelst / bevat vijf aanbevelingen voor de minister.
  • Zijn nieuwe functie behelst / bestaat uit het beheer van de personeelsdossiers.

Taaladvies.net
Behelzen / bevatten ((opent in nieuw venster))