Om naar een doelgroep van oudere personen te verwijzen, worden in de praktijk verschillende woorden gebruikt. Zo zijn voor personen van gevorderde leeftijd (ouder dan 65 jaar), die gewoonlijk niet meer voor de kost hoeven te werken, aanduidingen als senioren, ouderen en bejaarden in omloop. Zulke verwijzingen worden niet door iedereen als positief ervaren. Bovendien is het niet altijd duidelijk op welk moment iemand zich tot een bepaalde categorie kan of moet rekenen. Daarom kunt u het best zoveel mogelijk neutrale aanduidingen gebruiken die een objectief kenmerk noemen, zoals de status of de leeftijd: gepensioneerden, 60'ers, 65+'ers, 70-plussers.