Een beknopte bijzin is een bijzin waarin het onderwerp en de persoonsvorm ontbreken. Het gezegde van een beknopte bijzin bevat alleen een deelwoord of een infinitief met te.

  • Luid vloekend loopt hij de winkel uit.
  • Door wanhoop gedreven stemde ze ermee in.
  • Hij heeft me gevraagd niets te zeggen.
  • Ik heb dan ook geweigerd om een antwoord te geven.