In de betekenis 'een functie geven' wordt benoemen gecombineerd met tot en als.

  • Hij werd benoemd tot burgemeester.
  • Hij werd benoemd als burgemeester.

In de combinaties met functie en ambt wordt benoemen gecombineerd met het voorzetsel in.

  • Hij werd benoemd in de functie van burgemeester.

Het gebruik van benoemen zonder voorzetsel is geen standaardtaal: Hij werd burgemeester benoemd*.

Taaladvies.net
Benoemen / benoemen tot ((opent in nieuw venster))