Beste is een informele aanspreekvorm, die zowel in brieven en e-mails als in gesproken taal gebruikt wordt. Na een aanspreking met Beste spreken we de gesprekspartner, toehoorder of lezer verder aan met de vertrouwelijke vorm je. Beste wordt gecombineerd met een voornaam of een ander zelfstandig naamwoord.

  • Beste Koen
  • Beste Sara
  • Beste abonnee
  • Beste collega's

In de praktijk wordt Beste vaak zelfstandig als aanhef gebruikt, maar niet iedereen wordt graag op die manier aangeschreven. Het is daarom aan te raden om Beste altijd te laten volgen door een voornaam of een ander zelfstandig naamwoord.

Als u iemand in een formele situatie aanspreekt maar toch duidelijk wilt maken dat u een informele band met hem hebt of wilt hebben, kunt u na de formele aanspreking een informele aanspreking met beste toevoegen. Na zo'n gecombineerde aanspreking kan de gesprekspartner, toehoorder of lezer zowel met de beleefdheidsvorm u als met de vertrouwelijke vorm je aangesproken worden. Voor iemand die u persoonlijk kent maar normaal gezien nooit zult tutoyeren, is deze combinatievorm niet geschikt.

  • Geachte heer De Jonge
    Beste Koen

Mensen die Beste + voornaam te informeel vinden, maar Geachte heer of mevrouw + familienaam te formeel of afstandelijk, gebruiken weleens een mengvorm door het informele beste te combineren met het formele heer, mijnheer/meneer of mevrouw. Beste heer + familienaam komt vooral in geschreven taal voor, Beste mijnheer/meneer + familienaam vooral in gesproken taal. Het is aan te bevelen om zulke mengvormen niet te gebruiken in duidelijk formele contexten, omdat niet iedereen het apprecieert om in zulke situaties met Beste te worden aangesproken.

De briefnorm van het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) geeft als richtlijn om na de aanspreking geen komma te plaatsen, maar vermeldt daarbij wel dat een komma mogelijk is. In de voorbeelden hierboven staat er telkens geen komma na de aanspreking, maar u kunt dus ook een komma schrijven. In Nederland is het gebruikelijk om de komma te schrijven.

Taaladvies.net
Geachte / Beste (als aanhef) ((opent in nieuw venster))