Het bijvoeglijk naamwoord betrokken is standaardtaal in de betekenis ‘betreffende' en ‘met iets gemoeid'.

Meestal wordt betrokken gebruikt bij personen of overkoepelende begrippen die verwijzen naar een groep mensen (een organisatie, vereniging, bedrijf, instantie, land enzovoort). De betekenis is ‘betreffende, bedoelde, genoemde, bewuste, in deze context, in kwestie, met iets gemoeid': de betrokken agent, de betrokken instantie, de betrokken bestuurder, de betrokken personen, de betrokken partijen.

Betrokken kan in diezelfde betekenis ook gebruikt worden bij zaken en abstracte begrippen. Dat gebruik is beperkter en is ook formeler: het betrokken woord, het betrokken tijdvak, de betrokken periode, de betrokken zaak, het betrokken document, het betrokken product.

Taaladvies.net
Betrokken (de - periode) ((opent in nieuw venster))