Het werkwoord bezighouden wordt in één woord geschreven. Ook de vervoegde vormen schrijven we in één woord, tenzij de twee delen (bezig en houden) gescheiden worden door andere woorden (bijvoorbeeld: wat me bezig heeft gehouden), of de volgorde ervan gewisseld is (bijvoorbeeld: ik hou me bezig).

Vervoeging:

  • ik hou(d) me bezig, jij houdt je bezig, hij houdt zich bezig, wij houden ons bezig
  • … dat ik me bezighou(d), … dat ze zich bezighouden
  • ik hield me bezig, wij hielden ons bezig
  • … dat ik me bezighield, … dat ze zich bezighielden
  • ik heb me beziggehouden

aaneenschrijven - vervoegde vormen van samengestelde werkwoorden