synoniem = possessief pronomen

Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, zijn, haar, ons enzovoort. Ze drukken uit dat er een relatie van bezit of herkomst is tussen een persoon of zaak en een zelfstandig naamwoord: mijn auto, haar vader.

Bezittelijke voornaamwoorden kunnen bijvoeglijk en zelfstandig worden gebruikt. Bij bijvoeglijk gebruik staan ze voor een zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld jouw fiets), bij zelfstandig gebruik worden ze voorafgegaan door de of het (bijvoorbeeld jouw fiets en de mijne).

De meeste bijvoeglijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden hebben een volle vorm (mijn, jouw, zijn, haar) en een gereduceerde vorm (m'n, je, z'n, 'r).