Een bijvoeglijke bijzin is een bijzin die als nabepaling bij een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord staat. Een bijvoeglijke bijzin is nooit een zelfstandig zinsdeel, maar altijd een deel van een zinsdeel. Bijvoeglijke bijzinnen kunnen verschillende vormen hebben. De belangrijkste is de betrekkelijke bijzin. Dat is een bijzin die wordt ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord (bijvoorbeeld die), een voornaamwoordelijk bijwoord (bijvoorbeeld waarop) of een betrekkelijk bijwoord (bijvoorbeeld waar).

  • Mijn broer die in Leuven woont, is morgen jarig. (betrekkelijke bijzin)
  • De tweede foto, waarop zijn moeder te zien is, vind ik de mooiste. (betrekkelijke bijzin)
  • Ik krijg geregeld de vraag of ik niet te veel hooi op mijn vork neem. (voegwoordelijke bijzin)
  • De redactie kreeg het verzoek om ook eens aandacht te schenken aan andere media. (beknopte bijzin)