synoniem = adverbiale bepaling

In de zinsontleding zijn bijwoordelijke bepalingen de zinsdelen die extra informatie geven bij het gezegde van de zin. Ze kunnen weggelaten worden zonder dat de zin ongrammaticaal wordt. De bijwoordelijke bepalingen worden ingedeeld volgens het soort informatie dat ze geven: bijwoordelijke bepaling van plaats, van tijd, van reden, van graad, van modaliteit enzovoort.

  • Ik zag haar in het park. (bijwoordelijke bepaling van plaats)
  • Ze is waarschijnlijk boos. (bijwoordelijke bepaling van modaliteit)
  • Als je wilt, kom ik meteen. (bijwoordelijke bepaling van voorwaarde)

Bijwoordelijke bepalingen komen ook voor als zinsdeelstuk. Het zijn dan bepalingen bij een bijvoeglijk naamwoord, een bijwoord of een telwoord. In tegenstelling tot een bijvoeglijke bepaling staat een bijwoordelijke bepaling niet bij een zelfstandig naamwoord. Meestal gaat het om een bepaling van graad.

  • Dat is heel erg moeilijk. (heel erg = bijwoordelijke bepaling van graad bij moeilijk; heel = bijwoordelijke bepaling van graad bij erg)
  • Hij heeft verschrikkelijk veel pijn. (bijwoordelijke bepaling van graad bij veel)