Voor bladzijde kan de afkorting blz. gebruikt worden.

De meervoudsvorm bladzijden kan worden afgekort als blzn., bijvoorbeeld blzn. 15-20 ('bladzijden 15 tot en met 20'). Vaak kan in plaats van het meervoud ook het enkelvoud gebruikt worden: blz. 15-20 ('bladzijde 15 tot en met 20').

Het is aan te bevelen om zowel bladzijde als bladzijden zo veel mogelijk voluit te schrijven.

Taaladvies.net
Artt. / art. ((opent in nieuw venster))