De correct gespelde meervoudsvorm van cd-rom is cd-roms. Cd-rom is een samenstelling van het initiaalwoord cd en het letterwoord rom (‘read only memory'). Een letterwoord is een afkorting die als een gewoon woord wordt uitgesproken. Een apostrof is niet nodig omdat de combinatie van het letterwoord + meervouds-s niet verkeerd kan worden uitgesproken. Ook in de verkleinvorm staat er geen apostrof: cd-rommetje.