Comité is een onzijdig woord. Naar onzijdige woorden verwijzen we in de regel met zijn. In de praktijk wordt naar verzamelnamen zoals comité, bestuur of bedrijf ook geregeld met haar verwezen, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of ook het verwijzen met haar bij zulke onzijdige verzamelnamen tot de standaardtaal kan worden gerekend. Verwijzing met zijn is in elk geval correct.

  • Het comité moet al zijn beslissingen verantwoorden.

Taaladvies.net
Haar / zijn (het bestuur heeft - goedkeuring uitgesproken) ((opent in nieuw venster))