De correcte spelling is continue. Als continu verbogen wordt, voegen we aan de basisvorm continu een -e toe: continue. Die buigings-e is te horen in de uitspraak. Er staat geen trema op de e omdat er geen klinkerbotsing optreedt. De opeenvolgende klinkertekens u en e worden in het Nederlands normaal gezien niet als een lange klank of een tweeklank uitgesproken.

  • een continue uitdaging

Als continu niet verbogen wordt, voegen we aan de basisvorm continu geen -e toe.

  • een continu lawaai

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)