De correcte spelling is e-mailadres, met koppelteken.

In een woord dat bestaat uit een initiaalwoord (zoals e van electronic) en een zelfstandig naamwoord (zoals mail), staat er een koppelteken tussen beide delen: e-mail, e-boek, pc‐tafel, plasma-tv. Een initiaalwoord is een afkorting waarbij de eerste letters van de afgekorte woorden als afzonderlijke letters worden uitgesproken.