Als in het onderwerp van een zin een massa gevolgd wordt door een meervoudig zelfstandig naamwoord, kan de persoonsvorm bijna altijd zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

  • Een massa kinderen is / zijn ziek geworden tijdens de schoolreis.
  • Een massa kinderen heeft / hebben diarree gekregen tijdens de schoolreis.

Als er een bijvoeglijk naamwoord tussen een en massa staat, heeft een enkelvoudige persoonsvorm de voorkeur. De klemtoon ligt dan op de eenheid als groep.

  • Een grote massa kinderen is te laat gearriveerd.

Soms ligt een meervoudige persoonsvorm meer voor de hand. De klemtoon ligt dan op de afzonderlijke elementen van de groep.

  • Een massa collega’s kwamen een voor een binnengedruppeld.
  • Er klonken een massa schoten vlak na elkaar.

Taaladvies.net
Aantal (een - mensen was / waren) ((opent in nieuw venster))