In de woordcombinatie een van de zijn accenttekens overbodig.

We schrijven accenttekens op een als het een telwoord is dat ten onrechte als het lidwoord een, met een toonloze e zoals in de, zou kunnen worden gelezen. In een van de is er geen verkeerde lezing mogelijk, omdat een daarin niet de functie van lidwoord kan hebben. Accenttekens zijn dus overbodig.

Als het telwoord sterk wordt benadrukt, kunnen de accenttekens wel worden gebruikt.

  • Niet een / één van de mensen die ze uitleverden, werd ergens van beschuldigd.

klinkers - gebruik van accenten (accenttekens, uitspraaktekens, klemtoontekens)

Taaladvies.net
Eén / een van de ((opent in nieuw venster))