Het woord energie kan als [eenerzjie], met de [zj] van gênant, of als [eenergie], met de [g] van genoeg, worden uitgesproken. De eerste uitspraakvariant komt zowel in Nederland als in België voor, de tweede vooral in België.