Enig en enige zijn allebei correct vóór de bijvoeglijke naamwoorden juist, correct, goed (in de betekenis 'correct'), mogelijk of een bijvoeglijk naamwoord op -baar (denkbaar, toepasbaar enzovoort). De combinatie met enige is het gebruikelijkst.

  • de enige / enig correcte schrijfwijze
  • het enige/ enig juiste antwoord
  • de enige / enig mogelijke keuze
  • de enige / enig denkbare straf

Er is geen betekenisverschil, maar wel een grammaticaal verschil. Enige is in zulke combinaties een bijvoeglijk naamwoord, zoals het bijvoeglijk naamwoord dat erop volgt (juiste, correcte, goede enzovoort). De vorm enig is in zulke combinaties een bijwoordelijke bepaling bij het bijvoeglijk naamwoord dat erop volgt. Het is dan vergelijkbaar met graadaanduidende bepalingen zoals zeer, erg en heel, bijvoorbeeld in het erg mooie antwoord of de erg strenge straf.

Taaladvies.net
Enig / enige (het - juiste antwoord) ((opent in nieuw venster))