We schrijven erlangs aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

  • Duizenden toeristen lopen erlangs. (= de toeristen lopen ergens langs, bijvoorbeeld langs de grachten van Amsterdam)
  • Alle binnenrivieren, met veel industrie erlangs, komen uit in de Noordzee. (= met veel industrie langs de binnenrivieren)

In andere gevallen schrijven we er langs in twee woorden. Er en langs zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

  • Wie kwam er langs? (kwam en langs vormen samen het werkwoord langskomen, met de betekenis ‘op bezoek komen, komen kijken')
  • De toeristen lopen er langs de grachten. (langs hoort bij de grachten)

De delen van het voornaamwoordelijk bijwoord erlangs zijn ook van elkaar gescheiden als er tussen er en langs een ander zinsdeel staat. De volgorde met de gesplitste vorm is vaak gebruikelijker dan die met de ongesplitste vorm. Soms is de ongesplitste vorm uitgesloten.

  • Duizenden toeristen lopen er doelloos langs / doelloos erlangs.