In combinaties met de voorbepaling ex- (‘gewezen') staat er altijd een koppelteken na ex-.

  • ex-burgemeester, ex-eersteminister, ex-minister, ex-politiekegevangene, ex-vriend, ex-vrouw