synoniem = bezitsvorm, tweede naamval

De genitief is een vorm die aangeeft van wie of wat iets is. Bij zelfstandige naamwoorden is dat de bezits-s. De betekenis ervan kan worden omschreven met een van-bepaling.

  • Obama's grootmoeder (= de grootmoeder van Obama)
  • Frankrijks culturele identiteit (= de culturele identiteit van Frankrijk)
  • vaders rommelige kantoor (= het rommelige kantoor van vader)

Ook bijvoeglijke naamwoorden krijgen een bezits-s als ze voorafgegaan worden door iets, niets, wat, veel, weinig of wat voor en het geheel de waarde van een zelfstandig naamwoord heeft.

  • Het was niets bijzonders.
  • Ik heb wel wat beters te doen.
  • Er wordt veel goeds over John gezegd.

Oude genitiefvormen komen nog voor in vaste combinaties.

  • de man wiens vrouw ik benijd
  • zijns ondanks
  • in naam der wet
  • de tand des tijds

zelfstandige naamwoorden - spelling van bezitsvormen (bezits-s, apostrof, genitief)