De correct gespelde meervoudsvorm is ideeën, met een trema op de laatste e. In een niet-samengesteld woord gebruiken we een trema om te voorkomen dat klinkers die tot een verschillende lettergreep behoren, als één lange klank of tweeklank worden gelezen. Dat trema komt op de eerste letter van de nieuwe lettergreep: ideeën, reëel, creëren, gedweeë, essentiële.

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)