Er komt geen spatie voor een punt, komma, puntkomma, dubbele punt, vraagteken en uitroepteken. Erna komt wel een spatie.

 • Ik ben gisteren naar de infosessie geweest. De directeur gaf toelichting bij de nieuwe maatregelen.
 • Morgen zie ik Wendy, Bart en Suzy.
 • Ik ga nu naar huis om het eten klaar te maken; daarna kan ik nog bij enkele vrienden langsgaan.
 • Deze combinatie werd hem fataal: seks, drugs, rock-'n-roll en vet eten.
 • Weet jij waar ik het boek kan vinden? Ik heb overal gezocht.
 • Wat een onzin! Daar geloof ik niks van.

Voor en na een gedachtestreepje komt een spatie, tenzij er een komma na het gedachtestreepje staat.

 • Een halalhypotheek is een hypotheek waarbij − in overeenstemming met islamitische voorschriften − geen rente geïnd wordt.
 • We hebben op zolder nog een schilderij − vermoedelijk uit de achttiende eeuw −, een beeldhouwwerkje en een horloge gevonden.

Voor en na een beletselteken komt doorgaans een spatie, maar er komt geen spatie voor als een deel van een woord wordt weggelaten. Er komt geen spatie na een beletselteken als er een vraagteken of uitroepteken op volgt.

 • Nee maar ... heb ik dat echt gezegd?
 • Wel godv…!

Bij aanhalingstekens en haakjes komt er geen spatie achter het openende teken en voor het afsluitende teken. Er komt normaal gezien wel een spatie voor het openende teken en na het afsluitende teken, maar als er een leesteken op volgt, komt ook daar geen spatie. In het midden van een woord komt er geen spatie voor of na een haakje.

 • Ze riep: 'Ga je mee naar huis?' Waarop hij antwoordde: 'Nee, ik blijf nog even.'
 • Wij zullen voor u een energieprestatiecertificaat (EPC) opstellen.
 • 'Nee', riep hij, 'ik blijf nog even.'
 • Binnenkort moet het project op kruissnelheid komen (studiewerk, sensibilisering, productie en installatie).
 • Gezocht: maatschappelijk werk(st)er.