Het onderwerp van een e-mail kan met een hoofdletter of een kleine letter worden gespeld.

  • Onderwerp: Opzegging / opzegging huur

Een kleine letter kan omdat er na een dubbele punt meestal een kleine letter volgt. Een hoofdletter is mogelijk omdat het onderwerp als een soort titel kan worden opgevat.