Plots, plotseling, plotsklaps en eensklaps zijn synoniemen. De betekenis is ‘onverwachts, opeens, ineens'. Plots en plotseling zijn het gebruikelijkst.

Taaladvies.net
Plotsklaps / eensklaps / plots / plotseling ((opent in nieuw venster))