Het bijvoeglijk naamwoord privé wordt in samenstellingen vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het bijvoeglijk naamwoord staan.

  • privéadres, privéauto, privédetective, privéfeest, privégebruik, privéjet, privékliniek, privéleven, privésauna, privéterrein

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na privé verplicht. Klinkerbotsing komt bij het bijvoeglijk naamwoord privé voor in woorden met de lettercombinaties é+e, é+i en é+u.

  • privé-eigendom, privé-e-mailadres, privé-initiatief, privé-uitgaven

aaneenschrijven - hoofdregels (los of aaneen, koppelteken of trema)
aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)