Er komt geen spatie voor een punt aan het einde van een zin. Erna komt normaal gezien wel een spatie.

  • Ik ben gisteren naar de infosessie geweest. De directeur gaf toelichting bij de nieuwe maatregelen.

Als de zinseindepunt gevolgd wordt door een aanhalingsteken of een sluitend haakje, komt er geen spatie na de punt.

  • Ze deed haar prinsessenjurk aan, zette een ridderhelm op en zei: 'Ik ben ridder Sneeuwwitje.'
  • Jij kunt een beurs aanvragen. (Ik kom daar niet voor in aanmerking.)