Sensibiliseren in de betekenis ‘(iemand) bewustmaken van of gevoelig maken voor een bepaald probleem' is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is onder andere bewustmaken, gevoelig maken, warm maken, ontvankelijk maken, belangstelling wekken of aandacht vragen. Ook het overeenkomstige zelfstandig naamwoord sensibilisering is standaardtaal in België. In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt daarvoor meestal bewustmaking gebruikt.

  • Het doel van het evenement is consumenten te sensibiliseren voor eerlijke handel.
  • Een goede sensibiliseringscampagne moet de aandacht trekken, maar ook doen nadenken.

Sensibiliseren is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘gevoelig(er) maken voor een bepaalde stof'. Ook als fotografische term is sensibiliseren standaardtaal in het hele taalgebied, in de betekenis ‘gevoelig maken voor licht'. Als overeenkomstig zelfstandig naamwoord is zowel sensibilisering als sensibilisatie gebruikelijk.

  • 2 tot 17% van de mensen die een medisch beroep uitoefenen, is gesensibiliseerd voor latex.
  • Zonder sensibilisatie kan er geen allergie optreden.
  • De Britse fotograaf William Henry Fox Talbot ontwikkelde in de 19e eeuw een methode om papier te sensibiliseren.