Correct zijn: iemand slaagt in iets en iets lukt (iemand). In iets lukken* is niet correct.

  • Ik ben erin geslaagd om alle doelstellingen te bereiken.
  • Hij slaagt er niet in om haar tot inkeer te brengen.
  • Het is (me) gelukt om alle doelstellingen te bereiken.
  • Het lukt (hem) niet om haar tot inkeer te brengen.

Naast iets lukt (zonder iemand erbij) is meestal ook iets slaagt mogelijk, zonder verschil in betekenis.

  • Zorg ervoor dat de onderneming lukt / slaagt.
  • De operatie is gelukt / geslaagd.

Taaladvies.net
Gelukken / slagen ((opent in nieuw venster))