Als soort de betekenis ‘categorie van iets' heeft, kan soort gevolgd worden door van, maar van kan ook achterwege blijven. De combinatie soort van is minder gebruikelijk dan soort.

  • Welke soort (van) foto's kun je aan het album toevoegen?
  • In ons rechtssysteem worden verschillende soorten (van) vennootschappen onderscheiden.
  • Dat soort (van) weetjes vindt hij uitermate interessant.

Als het om een dier- of plantensoort gaat, wordt van gewoonlijk weggelaten.

  • In Ecuador is een nieuwe soort beer ontdekt.
  • Een octopus is een soort inktvis.

Ook in de betekenis ‘iets wat lijkt op het genoemde' kan soort gevolgd worden doorvan en een zelfstandig naamwoord. Concreet gaat het meestal om de combinatie een soort (van) … In dat gebruik van soort is het heel gewoon om van toe te voegen.

  • Zumba is een soort (van) aerobicsles waarbij je danst op latinomuziek.
  • Wat zij hebben, is toch een soort (van) liefdesrelatie.

Soms is een soort van een vage nuancering. In zulke gevallen is het beter om een soort van weg te laten, of een preciezere formulering te gebruiken.

  • Waarom hebben ze haar meteen de laan uitgestuurd en niet een soort van laatste waarschuwing gegeven?

Taaladvies.net
Soort / soort van ((opent in nieuw venster))