Het meervoud van stadium ('fase in een ontwikkelingsproces') is stadia of stadiums. Stadia is de oorspronkelijke Latijnse meervoudsvorm, stadiums is de vernederlandste vorm.

  • In het compostkijkkastje kun je de verschillende stadia / stadiums van het composteringsproces bekijken.

Het meervoud van stadion ('sportterrein met tribunes eromheen') is stadions.

Taaladvies.net
Centrums / centra, museums / musea ((opent in nieuw venster))