De term student wordt in de standaardtaal gebruikt voor iemand die hoger onderwijs geniet. In België worden leerlingen die middelbaar onderwijs volgen ook weleens studenten genoemd. Hoewel dat niet de meest gebruikelijke benaming is voor leerlingen van het middelbaar onderwijs, is student in die betekenis standaardtaal in België.

Taaladvies.net
Leerling / student ((opent in nieuw venster))