Er komen klemtoontekens op voor als voor ten onrechte onbeklemtoond zou kunnen worden gelezen. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (vóór).

  • Er ligt een boek vóór jou. (= niet achter jou)
  • Er ligt een boek voor jou. (= niet bestemd voor iemand anders)
  • De studenten konden alle vragen vóór het examen inzien. (= niet tijdens of na het examen)
  • De studenten konden alle vragen voor het examen inzien. (= de vragen van het examen)

Als er geen foutieve interpretatie van de zin mogelijk is, is het aan te raden om geen klemtoontekens te gebruiken. Te veel klemtoontekens maken het tekstbeeld onrustig.

  • U moet het formulier naar ons terugsturen voor 30 juni.
  • De directeur was kort voor de koffiepauze al binnengekomen.
  • Ben je voor of tegen het voorstel van de directie?
  • Moet ik mijn medicijnen voor of na het eten innemen?