tangconstructie (taalkundige term)

Zinnen bevatten een tangconstructie als woorden die grammaticaal bij elkaar horen, van elkaar gescheiden worden door andere woorden. Zulke constructies zijn heel gewoon in het Nederlands. Zo vormen een lidwoord en een zelfstandig naamwoord één geheel, bijvoorbeeld het formulier, maar dat geheel kunt u scheiden door tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord een of meer woorden toe te voegen, bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord (het lange formulier).

Het is aan te bevelen om tangconstructies niet overspannen te maken. Een tangconstructie wordt overspannen als de twee grijpers van de tang te ver uit elkaar staan. De lezers raken de draad dan vlugger kwijt. Dat is bijvoorbeeld het geval in de formulering het in januari door de verzekeringsagent ingevulde en ondertekende formulier.

Tangconstructies komen op allerlei manieren voor in Nederlandse zinnen. Hieronder staan verschillende gevallen waarbij de tangconstructie overspannen is. De twee grijpers van de tang zijn in de voorbeelden telkens gecursiveerd. U kunt de tangconstructie minder zwaar maken door de twee grijpers van de tang dichter bij elkaar te brengen. Als de zin erg lang is, kunt u de tang gemakkelijk wegwerken door de zin te splitsen.

liever niet te veel woorden tussen

maar wel

een lidwoord en een zelfstandig naamwoord

 • Stuur ons het in januari door uw verzekeringsagent ingevulde en ondertekende formulier.

 

 • Stuur ons het formulier dat uw verzekeringsagent in januari heeft ingevuld en ondertekend.

een persoonsvorm en de werkwoordsvormen die daarbij horen

 • U mag voor de berekening van uw premie alleen de facturen die minder dan één jaar oud zijn en die door een geregistreerde aannemer zijn uitgeschreven, meetellen.


 

 • Tel voor de berekening van uw premie alleen facturen mee die minder dan één jaar oud zijn en door een geregistreerde aannemer zijn uitgeschreven.

de delen van een scheidbaar werkwoord

 • De motor drijft de twee remdrukpompjes die boven op het motorblok gemonteerd zijn, aan.

 

 • De motor drijft de twee remdrukpompjes aan die boven op het motorblok gemonteerd zijn.

het eerste woord van een bijzin en de werkwoordelijke eindgroep van die bijzin

 • We hebben deskundigen gezocht die volgende maand een internetenquête met vijftig vragen over het vakgebied en de popularisering ervan willen beantwoorden.


 

 • We hebben deskundigen gezocht die hun oordeel willen geven over het vakgebied en de popularisering ervan. Zij beantwoorden volgende maand een internetenquête met vijftig vragen.

Taaladvies.net
Wat betreft / wat ... betreft

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons