tantebetjeconstructie (taalkundige term)

Een tantebetjeconstructie is een fout tegen de woordvolgorde bij twee nevengeschikte zinnen. Als de eerste zin begint met een bijwoordelijke bepaling, staat het onderwerp in die zin achter de persoonsvorm (inversie). Bij een tantebetjeconstructie wordt die woordvolgorde ten onrechte herhaald in de tweede nevengeschikte zin. Die woordvolgorde is fout als de bijwoordelijke bepaling van de eerste zin geen betrekking heeft op de tweede zin. In dat geval moet het onderwerp of een ander zinsdeel vóór de persoonsvorm staan in de tweede zin.

  • Door de treinstaking konden we niet op het werk raken en hadden we een belangrijke vergadering. (Correct is: … en we hadden een belangrijke vergadering.)
  • Elk jaar in mei gaan we een weekend naar zee en kijken de kinderen er al lang op voorhand naar uit. (Correct is: … en de kinderen kijken er al lang op voorhand naar uit of … en al lang op voorhand kijken de kinderen ernaar uit.)
  • Gisteravond besloot ik naar de Ardennen te gaan en heb ik er vanochtend een lange wandeling gemaakt. (Correct is: …en ik heb er vanochtend een lange wandeling gemaakt of … en vanochtend heb ik er een lange wandeling gemaakt.)

Taaladvies.net
Tantebetjeconstructie

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons