tekening: tekeningetje / tekeninkje*

De correcte verkleinvorm is tekeningetje. Vergelijkbare voorbeelden zijn: dingetje, eerstelingetje, kringetje, leerlingetje, vergaderingetje, wandelingetje.

Woorden op -ing hebben alleen een verkleinwoord op -kje als de lettergreep vóór -ing beklemtoond is en het niet om een persoonsnaam op -ling gaat. De g valt dan weg.

  • harinkje, kettinkje, koninkje, ontstekinkje, piercinkje, versnellinkje, woninkje

Een persoonsnaam op -ling die uitzonderlijk toch een verkleinwoord op -kje heeft, is balling: ballinkje.

Taaladvies.net
Buigingetje / buiginkje

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons