tenzij / mits

Mits en tenzij zijn allebei voegwoorden, maar ze hebben een tegengestelde betekenis. Mits betekent 'als, op voorwaarde dat'; tenzij betekent 'maar niet als, behalve als'. Mits wordt soms gebruikt in de betekenis 'tenzij, behalve als', maar dat gebruik is niet correct.

 • Sportvissen is toegestaan, mits je een vergunning hebt.
 • Sportvissen is verboden, tenzij je een vergunning hebt.
 • Bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen, behalve als / tenzij ze voor eind december worden ingediend.

Mits is een formeel woord dat vooral in geschreven taal voorkomt. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: als … (tenminste), op voorwaarde dat, voor zover, alleen als.

 • Hij kan aan de wedstrijd deelnemen, als hij zich tenminste op tijd inschrijft.
 • Als u uw aanvraag voor eind december hebt ingediend, krijgt u in de maand februari bericht over het resultaat.

Taaladvies.net
Mits / tenzij

 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons